Postup deratizace se liší v závislosti na to, zda se jedná o ohniskovou nebo průběžnou deratizaci.

Ohniskovou deratizaci provádíme při zvýšeném výskytu hlodavců, postupem dle metodiky Státního zdravotního ústavu, jejím cílem je úplné vyhubení hlodavců či omezení jejich populace dle charakteru objektu/areálu. Postup provádění:

  • monitoring výskytu hlodavců v objektu či areálu (lokace, určení druhu hlodavců),
  • mechanická opatření proti pronikání hlodavců do objektu,
  • položení deratizace – požerové nástrahy v deratizačních staničkách nebo kladené přímo do nor hlodavců, mechanické pasti sklapovací nebo živolovné,
  • pravidelné kontroly, dokládání nástrah, vyhodnocování požeru, sběr uhynulých hlodavců (perioda kontrol zpravidla 1-2 týdny),
  • po dosažení stanoveného cíle přecházíme na průběžnou (preventivní) deratizaci.

Průběžnou deratizaci v objektech nebo areálech provádíme s cílem zamezit nebo omezit výskyt hlodavců dle charakteru objektu/areálu. Po položení deratizace provádíme pravidelné kontroly s periodou alespoň 2x ročně – na jaře, kdy nastává populační exploze hlodavců, a na podzim, kdy se stahují do objektů za teplem.

Podle platné legislativy mohou být deratizační nástrahy v objektech umístěny pouze v uzavřených deratizačních staničkách tak, aby se omezilo riziko zasažení necílových organismů. Z námi používaných deratizačních staniček se nástrahy nevysypou a nedostanou se k nim ani domácí zvířata. Jsou označeny výstrahou, na které je uvedeno, že se jedná o deratizační přípravek a je tak vyloučena záměna a možnost neúmyslného požití nástrah člověkem.

Příklady námi používaných deratizačních staniček: