Hubení či omezování nežádoucí vegetace se provádí na širokém spektru ploch a za různými účely.

Nejčastějšími příklady jsou:

 • spáry betonových, asfaltových a dlážděných ploch (vozovky, chodníky, parkoviště, okapové chodníky) - zlepšený estetický dojem, ochrana před rozrušováním plochy kořenovým systémem plevelů
 • škvárové, struskové či antukové plochy (sportoviště, skladové plochy)
 • kolejové tratě
 • pásy okolo oplocení (zejména průmyslové areály) - zvýšení životnosti oplocení, zlepšení přehlednosti terénu pro ochranu objektu
 • travnaté plochy (hřiště, trávníky) - kosení, selektivní hubení dvouděložných plevelů, zpomalování růstu
 • břehy vodotečí
 • likvidace porostů plevelných rostlin - bolševník, křídlatka

Mechanická likvidace

kosením bubnovými a strunovými sekačkami popř. křovinořezy, výřezy.

Chemická likvidace

 • přípravky se aplikují postřikem, mikroaplikací nebo granulemi. Likvidovat na ošetřované ploše lze všechny rostliny (totálními herbicidy) nebo pouze dvouděložné rostliny (selektivní herbicidy).
 • Postřiky - provádí se ručními postřikovači, motorovými postřikovači a rosiči. Zasažené rostliny usychají do 1 až 2 týdnů po aplikaci přípravku. Přípravky se aplikují na zelené části rostlin a působí v kořenovém systému rostlin. Přípravky jsou šetrné k životnímu prostředí, nemají žádné reziduální účinky a nezůstávají v půdě. Aplikaci se provádí, dle intenzity zaplevelení 1 - 3x ročně ve vegetačním období (od května). Nepůsobí na semena, tzn. nehubí rostliny vzešlé po provedení postřiku. Použití: vzrostlé plevele, křídlatka, bolševník

 • Mikroaplikace - provádí se v podobě mikrokapének aplikátorem MICROFIT HERBAFLEX. Účinky a doba aplikace jsou obdobné jako u klasických postřiků. Výhodou je menší spotřeba přípravku a nižší cena.
  Použití: spáry panelových ploch a dlažby, škvárové a antukové plochy (pouze na méně vzrostlé plevele)
 • Granule - aplikují se speciálními aplikátory
  Granule se aplikují v brzkých jarních měsících. Účinné látky se z granulí uvolňují postupně působením vlhkosti a likvidují i rostliny vzešlé několik týdnů po aplikaci.
  Použití: kolejové tratě, pěšiny, rozvodny el. energie

Likvidace IR zářením

Nežádoucí vegetace je krátkodobě vystavena intenzivnímu infračervenému záření a vadne. Systém je účinný i na semena ležící na povrchu půdy. Jedná se o nejekologičtější způsob likvidace plevelů - přístroj spaluje pouze LPG, nepoužívá žádný chemický přípravek.

Použití: spáry panelových ploch a dlažby, škvárové a antukové plochy (pouze na méně vzrostlé plevele).

Omezování růstu chemickými retardéry

Je alternativou ke kosení. Provádí se postřiky a zastavuje růst rostlin na několik týdnů. Výhodou je nižší cena než u kosení (odpadá hrabání, odvoz a uložení trávy).