Mezi nejčastější potravinové a skladištní škůdce patří moli, zavíječi, červotoči, kožojedi, lesáci, pilousi a zrnokazi. Škody způsobují zejména larvy, které žijí přímo v napadených substrátech (v potravinách, v látkách, kožešinách či peří – moli, kožojedi, kožešinožrouti, rušníci). Výskyt škůdců v objektu však prozradí zpravidla poletující dospělci.

Prevence výskytu:

  1. Vizuální kontrola při nákupu potravin,
  2. uskladnění potravin v uzavíratelných pevných obalech.

Hubení potravinových a skladištních škůdců:

  1. odstranění napadených substrátů,
  2. postřik reziduálním insekticidem (v el. zařízeních poprašem),
  3. případně prostorová aplikace insekticidního aerosolu