zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 131/2003 Sb. o veterinární péči

Standardní metodika ochranné deratizace – k dispozici na www.szu.cz

Certifikovaná metodika pro minimalizaci zdravotních rizik, působených především městskými holuby a ostatními létajícími obratlovci – k dispozici na www.szu.cz

Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých – k dispozici na www.szu.cz

Likvidace plísní – k dispozici na www.szu.cz

Seznamy schválených přípravků:

Biocidní přípravky známené podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. - k dispozici na www.mzcr.cr v sekci Veřejné zdraví/pro širokou veřejnost

Přípravky pro použití v oblasti spadající pod veterinární správu – k dispozici na www.uskvbl.cz